top of page
 • Yazarın fotoğrafıGet4Pay

Sanal POS Entegrasyonu

Sanal POS entegrasyonu, e-ticaret işletmeleri için önemli bir adımdır. Entegrasyonun doğru ve güvenli bir şekilde yapılması, müşterilerin ödemelerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar.Sanal POS entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken bazı teknik yazılım konuları şunlardır:

 • API Entegrasyonu: Sanal POS sağlayıcıları, API (Application Programming Interface) aracılığıyla e-ticaret platformlarına entegre olur. API, sanal POS ile e-ticaret platformu arasında veri alışverişi yapılmasını sağlar.

 • Güvenlik: Sanal POS entegrasyonunda güvenlik en önemli konudur. Müşteri bilgilerinin korunması için SSL (Secure Sockets Layer) sertifikası kullanılması ve PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) standartlarına uyulması gerekir.

 • Hata Yönetimi: Sanal POS entegrasyonunda hata yönetimi de önemlidir. Ödeme işlemleri sırasında oluşabilecek hataların tespit edilmesi ve çözülmesi gerekir.

 • Test ve Doğrulama: Sanal POS entegrasyonu tamamlandıktan sonra, sistemin doğru çalıştığından emin olmak için test ve doğrulama işlemleri yapılmalıdır.


Sanal POS Entegrasyonunda Kullanılan Yazılım Dilleri

Sanal POS entegrasyonunda kullanılan yazılım dilleri, e-ticaret platformunun altyapısına göre değişiklik gösterir. En yaygın kullanılan yazılım dilleri şunlardır:

 • PHP: PHP, e-ticaret platformlarında en çok kullanılan yazılım dillerinden biridir.

 • Python: Python, son yıllarda popülerliği artan bir yazılım dilidir ve e-ticaret platformlarında da kullanılmaktadır.

 • Java: Java, güvenilir ve ölçeklenebilir bir yazılım dilidir ve büyük e-ticaret platformlarında sıklıkla kullanılır.


Sanal POS Entegrasyonu için Gerekli Dokümantasyon

Sanal POS entegrasyonu için gerekli dokümantasyon, sanal POS sağlayıcınız tarafından sağlanır. Dokümantasyonda API kullanımı, güvenlik protokolleri ve hata yönetimi ile ilgili bilgiler yer alır.


Sanal POS entegrasyonu, teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren bir işlemdir. E-ticaret işletmeleri, sanal POS entegrasyonu için yazılım geliştiricilerden veya e-ticaret platformu sağlayıcılarından destek alabilirler. Doğru ve güvenli bir şekilde yapılan sanal POS entegrasyonu, e-ticaret işletmelerinin online ödemelerini sorunsuz bir şekilde almalarını sağlar.


Sanal POS Entegrasyonu Kod Örneği (PHP)

Aşağıda, PHP ile yazılmış basit bir sanal POS entegrasyonu kod örneği verilmiştir. Bu örnek, sanal POS sistemi ile entegrasyonu göstermektedir.

<?php

// Sanal POS bilgilerini tanımlayın
$merchantId = "YOUR_MERCHANT_ID";
$secretKey = "YOUR_SECRET_KEY";

// Ödeme bilgilerini tanımlayın
$orderId = "12345";
$amount = "100";
$currency = "TRY";

// Hash oluşturun
$hash = base64_encode(sha1($merchantId . $orderId . $amount . $currency . $secretKey, true));

?>

<form action="https://odemesaglayicisirket.com/pay" method="post">
 <input type="hidden" name="merchant_id" value="<?php echo $merchantId; ?>">
 <input type="hidden" name="order_id" value="<?php echo $orderId; ?>">
 <input type="hidden" name="amount" value="<?php echo $amount; ?>">
 <input type="hidden" name="currency" value="<?php echo $currency; ?>">
 <input type="hidden" name="hash" value="<?php echo $hash; ?>">
 <input type="submit" value="Ödeme Yap">
</form>

Bu kod örneğinde, ödeme bilgileri ve sanal POS bilgileri kullanılarak bir hash oluşturulur. Hash, ödeme bilgilerinin güvenliğini sağlamak için kullanılır. Form, ödeme bilgilerini ve hash değerini odemesaglayicisirket sanal POS sistemine gönderir.


Not: Bu kod örneği sadece örnek / eğitim amaçlıdır. Gerçek bir sanal POS entegrasyonu için sanal POS sağlayıcınızın dokümantasyonunu ve API'sini kullanmanız gerekir.

Sanal POS API Örneği

odemesaglayicisirket  sanal POS sistemi, RESTful API kullanır. API, JSON formatında veri alışverişi yapar.

Ödeme Oluşturma API Örneği:

POST https://api.odemesaglayicisirket .com/v1/payments

{
 "amount": 100,
 "currency": "TRY",
 "customer": {
  "name": "John Doe",
  "email": "john.doe@example.com"
 },
 "card": {
  "number": "4111111111111111",
  "expiryMonth": "12",
  "expiryYear": "2025",
  "cvv": "123"
 }
}

Bu API isteği, 100 TL tutarında bir ödeme oluşturur. İstek, müşteri bilgileri ve kredi kartı bilgilerini içerir.


API Yanıtı:

{
 "status": "success",
 "paymentId": "1234567890"
}

API yanıtı, ödemenin başarılı olduğunu ve ödeme ID'sini gösterir.


Ödeme Sorgulama API Örneği:

Bu API isteği, 1234567890 ID'li ödemenin durumunu sorgular.


API Yanıtı:

{
 "status": "approved",
 "amount": 100,
 "currency": "TRY"
}

API yanıtı, ödemenin onaylandığını, tutarını ve para birimini gösterir.


Not: Bu API örnekleri sadece örnek / eğitim amaçlıdır. Gerçek bir sanal POS entegrasyonu için entegrasyon yapılacak firma API dokümantasyonunu kullanmanız gerekir.


14 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page